Archiv konferencí

Asociace samostatných odborů

Konference

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR a dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců

12. září 2023 od 9.30 hodin

Kongresový sál, Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 -Žižkov

P R O G R A M

09.00 – 09.30                       Registrace účastníků konference

09.30 – 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků,
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 – 10.00
Vystoupení Mgr. Dany ROUČKOVÉ,
vrchní ředitelky sekce pro legislativu MPSV

10.00 – 10.15
Vystoupení Jana WIESNERA
,
prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR                             

10.15 – 10.35
Současná ekonomická situace České republiky a výhledy do budoucna“,
doc. Ing. Karel HAVLÍČEK, Ph.D., MBA, místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky                       

10.35 – 10.55
Prezentace odborné studie „Změny pracovních podmínek a kvality pracovního života v ČR a jejich vliv na zdraví a bezpečnost zaměstnanců“,
Ing. Jana VÁŇOVÁ, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.                           

10.55 – 11.15                      Přestávka na kávu

11.15 – 11.35
Prezentace odborné studie Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR“,
Mgr. Marcel NAVRÁTILTREXIMA, spol. s.r.o.

11.35 – 11.55
Prezentace odborné studie „Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců“,
Ing. Věra CZESANÁ, CSc., Národní vzdělávací fond, o.p.s.

11.55 – 12.15
Prezentace odborné studie „Možnosti zapojení zaměstnanců do kolektivního vyjednávání“,
JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D.

12.15 – 12.35
Prezentace odborné studie „Důstojná práce“,
Ing. Ludmila HUSAŘÍKOVÁTREXIMA, spol. s.r.o.

12.35 – 13.10                       Vystoupení zahraničních hostů   

13.10 – 13.40                      Diskuse

13.40 – 14.00                       Závěr konference

 

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a  facebookové stránky ASO.

ZDE jsou uloženy ke stažení odborné studie zpracované v rámci projektu

(Státní příspěvek na činnost dle § 320 a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2023)

Ohlasy v médiích
Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ KONFERENCE

3. března 2023 od 10.00 hodin,

Zlatý sál Lichtenštejnského paláce, v Praze na Kampě

P R O G R A M

09.30 – 10.00                  PREZENCE 

10.00 – 10.15 
Zahájení konference,
Bohumír DUFEK, předseda Asociace samostatných odborů, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.15 – 10.30
Národní plán obnovy ČR, příležitost k řešení energetické krize,
Ing. Jozef SÍKELA, ministr průmyslu a obchodu

10.30 – 10.45
Vystoupení k současné situaci v energetice
Ing. Vladimír NOVOTNÝbývalý člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.45 – 11.00
Vystoupení Ing. Jaroslava UNGERMANA, CSc.člena Evropského hospodářského a sociálního výboru 

11.00 – 11.15
Vystoupení premiéra České republiky prof. PhDr. Petra FIALY, Ph.D., LL.M.

11.15 – 11.30
Vystoupení Ing. Jaroslava HANÁKAprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

11.30 – 11.45
Vystoupení k současné ekonomické situaci a výhled ekonomiky
Ing. Pavel JUŘÍČEK, Ph.D.předseda představenstva a GŘ Brano Group

11.45 – 12.00
Vystoupení k problematice zdravotnictví – Proč nikdy nedoženeme EU-15?
prof. MUDr. Ing. Petr FIALA, Ph.D, FICAE.

12.00 – 12.15
Vystoupení k problematice železniční dopravy
Mgr. Martin MALÝ, předseda Odborového sdružení železničářů

12.15 – 12.30
Výhledy sociální a důchodové reformy
Ing. Marian JUREČKAmístopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí

12.30 – 12.45                  ZÁVĚR KONFERENCE

 

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do angličtiny.

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a  facebookové stránky ASO.

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů

28. prosince 2022 od 9.00 hodin,

Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

P R O G R A M

09.00 – 09.30    Přihlášení účastníků konference

09.30 – 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního
výboru

09.45 – 10.00    Vystoupení zástupce sociálních partnerů

10.00 – 10.20
Vystoupení Ing. Jaroslava Ungermana, CSc.,
člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.20 – 10.40
Prezentace výsledků průzkumu „Kolektivní vyjednávání v době ekonomické stagnace a zvyšování nezaměstnanosti“
Ing. Ludmila Husaříková, TREXIMA, spol. s.r.o.

10.40 – 11.00
Prezentace odborné studie „Role sociálních partnerů při stanovování spravedlivých pracovních podmínek včetně minimálních mezd prostřednictvím kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv“
JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

11.00 – 11.20
Prezentace výsledků průzkumu „Nové formy zaměstnávání, jejich přednosti a nedostatky z pohledu zaměstnance”
Barbara Hudcová, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.20 – 11.40    Přestávka

11.40 – 12.00
Prezentace odborné studie „Posilování ochrany odborových práv a
kolektivního vyjednávání v procesu obnovy v důsledku pandemie
koronaviru“
Mgr. Denisa Heppnerová

12.00 – 12.20    Diskuse

12.20 – 12.40    Závěr konference
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního
výboru

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: angličtina, němčina,  italština, maďarština.


Mezinárodní konference se uskutečnila formou videokonference.

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a  facebookové stránky ASO.

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2022)
Ohlasy v médiích
Celostátní konference Asociace samostatných odborů

Podpora prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání

7. prosince 2022 od 10.00 hodin,

Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2, 5. patro

P R O G R A M

09.30 – 10.00  Registrace účastníků konference
 
10.00 – 10.15  Zahájení konference a přivítání účastníků
Vystoupení Bohumíra Dufka, předsedy ASO, člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
  
10.15 – 10.30
Vystoupení Arnda Spahna, tajemníka EFFAT
 
10.30 – 10.50
Vystoupení Josefa Středuly, předsedy ČMKOS
  
10.50 – 11.10
Vystoupení Ing. Zdeňka Jandejska, CSc.   
 
11.10 – 11.30  Přestávka na kávu
 
11.30 – 11.50
Vystoupení Ing. Jany Ranglové, z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.
  
11.50 – 12.10
Vystoupení Ing. Jaroslava Ungermana, CSc. člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
 
12.10 – 13.00  Oběd
 

13.00 – 13.20

Vystoupení Ing. Jaroslava Hotového, svazového inspektora BOZP OSPZV-ASO ČR
Vliv rizik práce na úrazovost
 
13.20 – 13.40  Diskuse 
 
13.40 – 14.00  Závěr konference
 
Konference byla přenášena prostřednictvím  portálu www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

 Asociace samostatných odborů v roce 2022 realizovala projekt „Podpora prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání vytvořením nového elektronického nástroje Prevence-bezpecnostprace.infofinancovaný z příspěvku na činnost dle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, který byl zaměřen na podporu a prevenci zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání vytvořením nového elektronického nástroje – portáluwww.prevence-bezpecnostprace.info“:

ZDE jsou uloženy ke stažení odborné studie a závěrečné zprávy z průzkumů zpracovaných v rámci projektu

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2022)
ODBORY.info
Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky

12. července 2022 od 9.00 hodin

Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

 

P R O G R A M

08.30 – 09.00
Registrace účastníků konference

 09.00 – 09.15
Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.15 – 09.30
Vystoupení Mgr. Dany Roučkové, náměstkyně pro řízení sekce legislativy MPSV

 09.30 – 09.45
Vystoupení Jana Wiesneraprezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 09.45 – 10.05
Prezentace výsledků průzkumu  „Vliv minimální mzdy na motivaci zaměstnanců i zaměstnavatelů k růstu produktivity práce a na podporu zavádění nových technologií“
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.                    

 10.05 – 10.25
Prezentace odborné studie „Ekonomické důsledky související s pandemií COVID-19 a dopady na zaměstnanost“
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze                        

 10.25 – 10.50   Přestávka

 10.50 – 11.10
Prezentace odborné studie „Sociální a udržitelné oživení a strategie odborů zaměřená na mladé zaměstnance a učně v době řešení krize COVID-19
Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s.r.o.

  11.10 – 11.30
Prezentace odborné studie „Změny charakteru práce při přechodu na „zelenou“ a digitální transformaci průmyslu“
Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.30 – 11.50
Prezentace odborné studie „Kurzarbeit a další možná řešení v souvislosti s omezováním provozu pro překážky v práci“
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

 11.50 – 12.10
Prezentace odborné studie „Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů na úrovni odvětví
Ing. Helena Marešová a Mgr. Marie Táborská.Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

 12.00 – 12.50    Vystoupení zahraničních hostů

 12.50 – 13.20    Diskuse

 13.20 – 13.35     Závěr konference             

 13.35                Oběd

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: angličtina, němčina, polština, maďarština, dánština.

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

 

ASO v roce 2022 realizovala projekt pod názvem „Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky“,

ZDE jsou uloženy ke stažení odborné studie a závěrečné zprávy z průzkumů zpracovaných v rámci projektu ASO „Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky“ (příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni).

Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2022.

ODBORY.info
Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Nová strategie kolektivního vyjednávání v době 4. průmyslové revoluce, současné sociální a ekonomické trendy a budoucí perspektiva

28. prosince 2021 od 9.30 hodin

Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

 

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se konference uskutečnila formou videokonference. 

PROGRAM KONFERENCE

09.00 – 09.30
Přihlášení účastníků konference

09.30 – 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 – 10.00
Vystoupení Jana WIESNERA,
prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

10.00 – 10.20
Aktuální informace z dění v Evropském parlamentu
MUDr. Ivan David, poslanec Evropského parlamentu

10.20 – 10.40
Minimální mzda v ČR a EU ve vazbě na životní úroveň jednotlivých členských zemí a vysílání pracovníků a prezentace výsledků průzkumu „Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců“
Ing. Jaroslav UNGERMAN, CSc., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.40 – 11.00
Zemědělství a digitalizace a nová Společná zemědělská politika po roce 2021
Ing. Zdeněk JANDEJSEK, CSc., bývalý prezident Agrární komory ČR, člen Představenstva Agrární komor ČR 

11.00 – 11.20
Prezentace odborné studie „Role kolektivního vyjednávání v oblasti sociální ochrany zaměstnanců“
Ing. Josef ZBOŘIL

11.20 – 11.40  Přestávka 

11.40  – 12.00
Prezentace výsledků průzkumu „Vliv kolektivního vyjednávání na postavení zaměstnanců na trhu práce v ČR“
Ing. Markéta Slováčková, TREXIMA, spol. s.r.o.

12.00 – 12.20
Sociální dopady transformace české energetiky
Ing. Marta CTIBOROVÁ, předsedkyně Českého odborového svazu energetiků 

12.20 – 12.40
Význam kolektivních smluv a práva zaměstnanců v době digitalizace práce, rostoucí mzdová nerovnost, rozdíly v odměňování v jednotlivých zemích EU, pracovní doba a budoucnost důchodových systémů

Závěr konference
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

 

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: angličtina, němčina, italština, maďarština.

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2021.

ODBORY.info
Konference Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR

Vánoční zemědělská videokonference

16. prosince 2021 od 9.30 hodin

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

Online přenos ze sídla  Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR, Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 3


Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se konference uskutečnila formou videokonference. 

PROGRAM KONFERENCE

 09.30 – 10.00

Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.00 – 10.20
Vystoupení Arnda SPAHNA, tajemníka EFFAT (Evropská federace odborových svazů pracovníků v zemědělství, potravinářství a turizmu, Brusel)

10.20 – 10.40
Vystoupení  Ing. Jaroslava UNGERMANA, CSc.

 10.40 – 11.00
Vystoupení  Ing. Zdeňka JANDEJSKA, CSc., bývalého prezidenta Agrární komory ČR

11.00 – 11.20
Vystoupení  Ing. Martina PÝCHY, předsedy Zemědělského svazu ČR

11.20 – 11.40
Vystoupení  Ing. Davida BROŽE, prezidenta Společnosti mladých agrárníků ČR

11.40 – 12.00  Diskuse

12.00 – 12.15  Závěr konference
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru


Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce

29. září 2021 od 10.00 hodin

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

09.30 – 10.00  Registrace účastníků konference

10.00 – 10.15  Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír Dufekpředseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.15 – 10.30  Vystoupení Ing. Andreje Babišepředsedy vlády České republiky

10.30 – 10.50  Prezentace odborné studie „Diskriminace na českém trhu práce v socioekonomickém kontextu“
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

10.50 – 11.10  Prezentace odborné studie Vzdělávání zaměstnanců jako prevence před diskriminací na trhu práce“
Mgr. Zdeňka ŠímováNárodní vzdělávací fond, o.p.s.

11.10 – 11.30   Přestávka

11.30 – 11.50  Prezentace odborné studie „Vliv kolektivního vyjednávání na rozdíly v postavení manuálních a duševních pracovníků na českém trhu práce“
Ing. Ludmila Husaříková, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.50 – 12.10  Prezentace odborné studie „Role sociálního dialogu v boji proti diskriminaci v pracovním procesu v mezinárodním kontextu“
Mgr. Aleš Kroupa, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

12.10 – 13.00    Oběd

13.00 – 13.20  Prezentace odborné studie „Role kolektivního vyjednávání při zajištění pracovních podmínek včetně spravedlivé odměny za práci“
JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

13.20 – 13.40 Prezentace odborné studie „Nové trendy v sociálním postavení zaměstnanců a jejich implementace do kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni“
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

13.40 – 14.00 Prezentace odborné studie „Role kolektivního vyjednávání v oblasti sociální ochrany zaměstnanců“
Ing. Josef Zbořil

14.00 – 14.45    Vystoupení zahraničních hostů

14.45 – 15.00    Závěr konference

ASO v roce 2021 realizovala projekt s názvem „Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce“ financovaný z příspěvku na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni.

ZDE jsou uloženy ke stažení odborné studie a závěrečné zprávy z průzkumů zpracovaných v rámci projektu.

Státní příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2021.

ODBORY.info
Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Budoucnost společnosti, ekonomika, sociální dopady na zaměstnanost, společenský život, sociální dimenze a kolektivní vyjednávání v roce 2021

29. prosince 2020 od 8.30 hodin,

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

Konferenci moderoval Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů.

8.30 – 09.00 Přihlášení účastníků konference

09.00 – 09.15 Zahájení konference a přivítání účastníků

 • Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.15 – 09.35 Vystoupení europoslance MUDr. Ivana Davida, CSc.

09.35 – 09.55 Vystoupení Ing. Zdeňka Jandejska, CSc.

09.55 – 10.15 Vystoupení Dr. Piroska Kállay, členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, Maďarsko

10.15 – 10.35 Vystoupení prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc.

10.35 – 10.55 Vystoupení Ing. Jaroslava Ungermana, CSc.

11.55 – 11.25 Přestávka

11.25 – 11.45 Prezentace výsledků průzkumu

Vliv legislativních změn schválených v souvislosti s pandemií COVID-19 na kolektivní vyjednávání, v návaznosti na zaměstnanost, BOZP, mzdy a ekonomiku v České republice

11.45 – 12.05 Vystoupení Ing. Pavla Juříčka, Ph.D., poslance, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

12.05 – 12.25 Prezentace odborné studie

Úprava nových forem zaměstnávání v pracovněprávní legislativě a v kolektivních smlouvách

 • PhDr. Marcela Pališková, Ph.D.

12.25 – 12.35 Diskuse

12.35 – 13.00 Závěr konference

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: španělština, maďarština, angličtina, němčina, polština a italština.

Státní příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2020.

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se  konference uskutečnily formou videokonference.

Konference byly živě přenášeny ČTK, na portálu ASO www.odbory.info a na facebookové stránce ASO.

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce

17. prosince 2020 od 8.30 hodin

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

Konferenci moderoval Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů.

8.30 – 09.00 Přihlášení účastníků konference

09.00 – 09.15 Zahájení konference a přivítání účastníků

 • Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.15 – 09.30 Vystoupení ministryně práce a sociálních věcí

 • Dipl.- Pol. Jana Maláčová, MSc.

09.30 – 09.45 Prezentace odborné studie „Význam kolektivních smluv a práv zaměstnanců v souvislosti s digitalizací a robotizací

 • Ing. Markéta Nesrstová, TREXIMA, spol. s.r.o.

09.45 – 10.00 Prezentace odborné studie „Systémová participace odborů v oblasti učňovství: příležitosti a hrozby v době digitalizace

 • Mgr. Zdeňka Šímová, Národní vzdělávací fond, o.p.s.

10.00 – 10.15 Prezentace odborné studie Možné změny pracovní síly v době digitalizace a robotizace

 • Ing. Pavel Scholz, České vysoké učení technické v Praze

10.15 – 10.30 Prezentace odborné studie Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu

 • Mgr. Pavel Bareš, Ph.D., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

10.30 – 10.45 Prezentace odborné studie Role kolektivního vyjednávání na centrální i podnikové úrovni v době digitalizace práce

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

10.45 – 11.00 Prezentace odborné studie Úprava nových forem zaměstnávání v pracovněprávní legislativě a v kolektivních smlouvách

 •  Bohumír Dufek, předseda ASO

11.00 – 11.30 Přestávka

11.30 – 11.45 Prezentace odborné studie Nové trendy podporující roli a význam kolektivního vyjednávání

 • JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

11.45 – 12.00 Prezentace výsledků průzkumu Role a význam kolektivního vyjednávání na centrální i podnikové úrovni v době 4. průmyslové revoluce z pohledu zaměstnanců

 • Ing. Ludmila Husaříková, TREXIMA, spol. s.r.o.

12.00 – 12.15 Prezentace výsledků průzkumu „Důsledky digitalizace a automatizace pro odborné vzdělávání a odbornou praktickou přípravu v rámci učňovského školství”

 • Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s.r.o.

12.15 – 12.45 Diskuse, zkušenosti a dobré praxe ze zahraničí

12.45 – 13.00 Závěr konference

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: španělština, maďarština, angličtina, němčina, polština a italština.

Asociace samostatných odborů v roce 2020 realizovala projekt „Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“, financovaný z příspěvku na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2020), který je zaměřen na roli kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce na centrální i podnikové úrovni.

ZDE jsou uloženy ke stažení odborné studie a závěrečné zprávy z průzkumů zpracovaných v rámci projektu.

Státní příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2020.