Archiv konferencí

Asociace samostatných odborů

Konference

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Budoucnost společnosti, ekonomika, sociální dopady na zaměstnanost, společenský život, sociální dimenze a kolektivní vyjednávání v roce 2021

29. prosince 2020 od 8.30 hodin,

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

Konferenci moderoval Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů.

8.30 – 09.00 Přihlášení účastníků konference

09.00 – 09.15 Zahájení konference a přivítání účastníků

 • Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.15 – 09.35 Vystoupení europoslance MUDr. Ivana Davida, CSc.

09.35 – 09.55 Vystoupení Ing. Zdeňka Jandejska, CSc.

09.55 – 10.15 Vystoupení Dr. Piroska Kállay, členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, Maďarsko

10.15 – 10.35 Vystoupení prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc.

10.35 – 10.55 Vystoupení Ing. Jaroslava Ungermana, CSc.

11.55 – 11.25 Přestávka

11.25 – 11.45 Prezentace výsledků průzkumu

Vliv legislativních změn schválených v souvislosti s pandemií COVID-19 na kolektivní vyjednávání, v návaznosti na zaměstnanost, BOZP, mzdy a ekonomiku v České republice

11.45 – 12.05 Vystoupení Ing. Pavla Juříčka, Ph.D., poslance, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

12.05 – 12.25 Prezentace odborné studie

Úprava nových forem zaměstnávání v pracovněprávní legislativě a v kolektivních smlouvách

 • PhDr. Marcela Pališková, Ph.D.

12.25 – 12.35 Diskuse

12.35 – 12.45 Závěr konference

12.45 – 13.00 Závěr konference

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: španělština, maďarština, angličtina, němčina, polština a italština.

Státní příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2020.

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se  konference uskutečnily formou videokonference.

Konference byly živě přenášeny ČTK, na portálu ASO www.odbory.info a na facebookové stránce ASO.

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce

17. prosince 2020 od 8.30 hodin

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

Konferenci moderoval Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů.

8.30 – 09.00 Přihlášení účastníků konference

09.00 – 09.15 Zahájení konference a přivítání účastníků

 • Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.15 – 09.30 Vystoupení ministryně práce a sociálních věcí

 • Dipl.- Pol. Jana Maláčová, MSc.

09.30 – 09.45 Prezentace odborné studie „Význam kolektivních smluv a práv zaměstnanců v souvislosti s digitalizací a robotizací

 • Ing. Markéta Nesrstová, TREXIMA, spol. s.r.o.

09.45 – 10.00 Prezentace odborné studie „Systémová participace odborů v oblasti učňovství: příležitosti a hrozby v době digitalizace

 • Mgr. Zdeňka Šímová, Národní vzdělávací fond, o.p.s.

10.00 – 10.15 Prezentace odborné studie Možné změny pracovní síly v době digitalizace a robotizace

 • Ing. Pavel Scholz, České vysoké učení technické v Praze

10.15 – 10.30 Prezentace odborné studie Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu

 • Mgr. Pavel Bareš, Ph.D., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

10.30 – 10.45 Prezentace odborné studie Role kolektivního vyjednávání na centrální i podnikové úrovni v době digitalizace práce

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

10.45 – 11.00 Prezentace odborné studie Úprava nových forem zaměstnávání v pracovněprávní legislativě a v kolektivních smlouvách

 •  Bohumír Dufek, předseda ASO

11.00 – 11.30 Přestávka

11.30 – 11.45 Prezentace odborné studie Nové trendy podporující roli a význam kolektivního vyjednávání

 • JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

11.45 – 12.00 Prezentace výsledků průzkumu Role a význam kolektivního vyjednávání na centrální i podnikové úrovni v době 4. průmyslové revoluce z pohledu zaměstnanců

 • Ing. Ludmila Husaříková, TREXIMA, spol. s.r.o.

12.00 – 12.15 Prezentace výsledků průzkumu „Důsledky digitalizace a automatizace pro odborné vzdělávání a odbornou praktickou přípravu v rámci učňovského školství”

 • Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s.r.o.

12.15 – 12.45 Diskuse, zkušenosti a dobré praxe ze zahraničí

12.45 – 13.00 Závěr konference

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: španělština, maďarština, angličtina, němčina, polština a italština.

Státní příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2020.