Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR a dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců

Kongresový sál, Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 -Žižkov

ASO je druhou největší odborovou centrálou v České republice.

Zastupuje odbory v Radě hospodářské a sociální dohody.

12. září 2023

Program konference

12. září 2023 od 9.30 hodin

09.00 – 09.30                       Registrace účastníků konference

09.30 – 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků,
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 – 10.00
Vystoupení Mgr. Dany ROUČKOVÉ,
vrchní ředitelky sekce pro legislativu MPSV

10.00 – 10.15
Vystoupení Jana WIESNERA
,
prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR                             

10.15 – 10.35
Současná ekonomická situace České republiky a výhledy do budoucna“,
doc. Ing. Karel HAVLÍČEK, Ph.D., MBA, místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky                       

10.35 – 10.55
Prezentace odborné studie „Změny pracovních podmínek a kvality pracovního života v ČR a jejich vliv na zdraví a bezpečnost zaměstnanců“,
Ing. Jana VÁŇOVÁ, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.                           

10.55 – 11.15                      Přestávka na kávu

11.15 – 11.35
Prezentace odborné studie Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR“,
Mgr. Marcel NAVRÁTIL, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.35 – 11.55
Prezentace odborné studie „Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců“,
Ing. Věra CZESANÁ, CSc., Národní vzdělávací fond, o.p.s.

11.55 – 12.15
Prezentace odborné studie „Možnosti zapojení zaměstnanců do kolektivního vyjednávání“,
JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D.

12.15 – 12.35
Prezentace odborné studie „Důstojná práce“,
Ing. Ludmila HUSAŘÍKOVÁ, TREXIMA, spol. s.r.o.

12.35 – 13.10                       Vystoupení zahraničních hostů   

13.10 – 13.40                      Diskuse

13.40 – 14.00                       Závěr konference

 

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a  facebookové stránky ASO.

(Státní příspěvek na činnost dle § 320 a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2023)

Ohlasy v médiích

Konference 12. září 2023

Předchozí konference

16. prosince 2021

Konference Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR

Vánoční zemědělská konference

 

29. prosince 2020
17. prosince 2020

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

„Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“

 

Slovo předsedy

Kolegyně a kolegové, Vážení přátelé, milí diváci

"Věřím, že naše konference bude pro Vás přínosem, a že s námi strávíte příjemný čas."
Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se některé předchozí konference uskutečnily formou videokonference.

Konference byly živě přenášeny ČTK, na portálu ASO www.odbory.info a na facebookové stránce ASO.