ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ

Mezinárodní konference

Živé vysílání z Kongresového centra Praha.

Zde se bude možné v době konání konference přihlásit k jejímu sledování online
poslední konference

29. prosince 2020

Program konference

29. prosince 2020 od 8.30 hodin

Budoucnost společnosti, ekonomika, sociální dopady na zaměstnanost, společenský život, sociální dimenze a kolektivní vyjednávání v roce 2021

 

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

Konferenci moderoval Bohumír Dufekpředseda Asociace samostatných odborů.

8.30 – 09.00 Přihlášení účastníků konference

09.00 – 09.15 Zahájení konference a přivítání účastníků

  • Bohumír Dufekpředseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.15 – 09.35 Vystoupení europoslance MUDr. Ivana Davida, CSc.

09.35 – 09.55 Vystoupení Ing. Zdeňka Jandejska, CSc.

09.55 – 10.15 Vystoupení Dr. Piroska Kállayčlenky Evropského hospodářského a sociálního výboru, Maďarsko

10.15 – 10.35 Vystoupení prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc.

10.35 – 10.55 Vystoupení Ing. Jaroslava Ungermana, CSc.

11.55 – 11.25 Přestávka

11.25 – 11.45 Prezentace výsledků průzkumu

Vliv legislativních změn schválených v souvislosti s pandemií COVID-19 na kolektivní vyjednávání, v návaznosti na zaměstnanost, BOZP, mzdy a ekonomiku v České republice

11.45 – 12.05 Vystoupení Ing. Pavla Juříčka, Ph.D.poslance, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

12.05 – 12.25 Prezentace odborné studie

Úprava nových forem zaměstnávání v pracovněprávní legislativě a v kolektivních smlouvách

  • PhDr. Marcela Pališková, Ph.D.

12.25 – 12.35 Diskuse

12.35 – 12.45 Závěr konference

12.45 – 13.00 Závěr konference

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: španělština, maďarština, angličtina, němčina, polština a italština.

Konference již skončila

zde se můžete podívat na její záznam

Předchozí konference

29. prosince 2020

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

„Východiska k prioritám předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022“

17. prosince 2020

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

„Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“

Slovo předsedy

Kolegyně a kolegové, Vážení přátelé, milí diváci

"Věřím, že naše konference bude pro Vás přínosem, a že s námi strávíte příjemný čas."
Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se konference uskutečnily formou videokonference.

Konference byly živě přenášeny ČTK, na portálu ASO www.odbory.info a na facebookové stránce ASO.