Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky

Kongresový sál, Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

ASO je druhou největší odborovou centrálou v České republice.

Spolu s ČMKOS zastupuje odbory v Radě hospodářské a sociální dohody.

12. července 2022

Program konference

12. července 2022 od 9.00 hodin

Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2022)

Termín:
12. července 2022 od 9.00 hodin

Kongresový sál, Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov


P R O G R A M

08.30 – 09.00
Registrace účastníků konference

 09.00 – 09.15
Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.15 – 09.30
Vystoupení Mgr. Dany Roučkové, náměstkyně pro řízení sekce legislativy MPSV

 09.30 – 09.45
Vystoupení Jana Wiesneraprezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 09.45 – 10.05
Prezentace výsledků průzkumu  „Vliv minimální mzdy na motivaci zaměstnanců i zaměstnavatelů k růstu produktivity práce a na podporu zavádění nových technologií“
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.                    

 10.05 – 10.25
Prezentace odborné studie „Ekonomické důsledky související s pandemií COVID-19 a dopady na zaměstnanost“
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze                        

 10.25 – 10.50   Přestávka

 10.50 – 11.10
Prezentace odborné studie „Sociální a udržitelné oživení a strategie odborů zaměřená na mladé zaměstnance a učně v době řešení krize COVID-19
Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s.r.o.

  11.10 – 11.30
Prezentace odborné studie „Změny charakteru práce při přechodu na „zelenou“ a digitální transformaci průmyslu“
Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.30 – 11.50
Prezentace odborné studie „Kurzarbeit a další možná řešení v souvislosti s omezováním provozu pro překážky v práci“
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

 11.50 – 12.10
Prezentace odborné studie „Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů na úrovni odvětví
Ing. Helena Marešová a Mgr. Marie Táborská.Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

 12.00 – 12.50    Vystoupení zahraničních hostů

 12.50 – 13.20    Diskuse

 13.20 – 13.35     Závěr konference             

 13.35                Oběd

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: angličtina, němčina, polština, maďarština, dánština.

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

 

Konference 12. července 2022

Předchozí konference

16. prosince 2021

Konference Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR

Vánoční zemědělská konference

 

29. prosince 2020
17. prosince 2020

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

„Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“

 

Slovo předsedy

Kolegyně a kolegové, Vážení přátelé, milí diváci

"Věřím, že naše konference bude pro Vás přínosem, a že s námi strávíte příjemný čas."
Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se některé předchozí konference uskutečnily formou videokonference.

Konference byly živě přenášeny ČTK, na portálu ASO www.odbory.info a na facebookové stránce ASO.