Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Nové trendy v působení odborových organizací a v kolektivním vyjednávání

Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 -Žižkov

ASO je druhou největší odborovou centrálou v České republice.

Zastupuje odbory v Radě hospodářské a sociální dohody.

27. prosince 2023

Program konference

27. prosince 2023 od 9.00 hodin

Mezinárodní konference se uskutečnila formou videokonference.

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a  facebookové stránky ASO.

P R O G R A M

09.00 – 09.30
Přihlášení účastníků konference

09.30 – 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků,
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

 09.45 – 10.00
Prezentace výsledků průzkumu „Dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců“,
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.00 – 10.15
Vystoupení Romana Ďurčapředsedy OS KOVO

10.15 – 10.30
Vystoupení Ing. Martina Hlaváčka, poslance Evropského parlamentu

 10.30 – 10. 45
Prezentace odborné studie Vliv kolektivního vyjednávání v oblasti zabezpečování pracovních podmínek na jednotlivé skupiny zaměstnanců v ČR,
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

 10.45 – 11.00
Prezentace výsledků průzkumu „Nové trendy v působení odborových organizací a v kolektivním vyjednávání týkající se budoucnosti kolektivního vyjednávání“,
Barbara Hudcová, TREXIMA, spol. s.r.o.      

11.00 – 11.15
Vystoupení MUDr. Ivana Davida, CSc.poslance Evropského parlamentu

 11.15 – 11.30
Prezentace odborné studie „Ochrana pracovních podmínek zaměstnanců ve   vztahu k zavádění technologických změn na pracovních pozicích“,
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.,Vysoká škola ekonomická

11.30 – 11.45              Prezentace výsledků průzkumu „Důstojná práce z pohledu zaměstnanců ČR a role odborových organizací při její realizaci“,
Ing. Ludmila Husaříková, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.45 – 12.00              Diskuse

11.45 – 12.00               Závěr konference
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: angličtina, němčina, italština, maďarština.

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2023)

Ohlasy v médiích

Konference 27. prosince 2023

Předchozí konference

16. prosince 2021

Konference Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR

Vánoční zemědělská konference

 

29. prosince 2020
17. prosince 2020

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

„Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“

 

Slovo předsedy

Kolegyně a kolegové, Vážení přátelé, milí diváci

"Věřím, že naše konference bude pro Vás přínosem, a že s námi strávíte příjemný čas."
Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se některé předchozí konference uskutečnily formou videokonference.

Konference byly živě přenášeny ČTK, na portálu ASO www.odbory.info a na facebookové stránce ASO.