Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Nová strategie kolektivního vyjednávání v době 4. průmyslové revoluce, současné sociální a ekonomické trendy a budoucí perspektiva

Živé vysílání z Hotelu Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

ASO je druhou největší odborovou centrálou v České republice.

Spolu s ČMKOS zastupuje odbory v Radě hospodářské a sociální dohody.

28. prosince 2021

Program konference

28. prosince 2021 od 9.30 hodin

Nová strategie kolektivního vyjednávání v době 4. průmyslové revoluce, současné sociální a ekonomické trendy a budoucí perspektiva

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2021)

Termín:
28. prosince 2021 od 9.30 hodin

Online přenos:
z Hotelu Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov


Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se konference uskutečnila formou videokonference. 

P R O G R A M

09.00 – 09.30
Přihlášení účastníků konference

09.30 – 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 – 10.00
Vystoupení Jana WIESNERA,
prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

10.00 – 10.20
Aktuální informace z dění v Evropském parlamentu
MUDr. Ivan David, poslanec Evropského parlamentu

10.20 – 10.40
Minimální mzda v ČR a EU ve vazbě na životní úroveň jednotlivých členských zemí a vysílání pracovníků a prezentace výsledků průzkumu „Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců“
Ing. Jaroslav UNGERMAN, CSc., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.40 – 11.00
Zemědělství a digitalizace a nová Společná zemědělská politika po roce 2021
Ing. Zdeněk JANDEJSEK, CSc., bývalý prezident Agrární komory ČR, člen Představenstva Agrární komor ČR

11.00 – 11.20
Prezentace odborné studie „Role kolektivního vyjednávání v oblasti sociální ochrany zaměstnanců“
Ing. Josef ZBOŘIL

11.20 – 11.40  Přestávka

11.40  – 12.00
Prezentace výsledků průzkumu „Vliv kolektivního vyjednávání na postavení zaměstnanců na trhu práce v ČR“
Ing. Markéta Slováčková, TREXIMA, spol. s.r.o.

12.00 – 12.20
Sociální dopady transformace české energetiky
Ing. Marta CTIBOROVÁ, předsedkyně Českého odborového svazu energetiků

12.20 – 12.40
Význam kolektivních smluv a práva zaměstnanců v době digitalizace práce, rostoucí mzdová nerovnost, rozdíly v odměňování v jednotlivých zemích EU, pracovní doba a budoucnost důchodových systémů

Závěr konference
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: angličtina, němčina, italština, maďarština.

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

 

 

Přímý vstup ČT24 z vysílání videokonference

Konference 28. prosince 2021

Online přenos skončil zde můžete zhlédnout záznam konference.

Předchozí konference

16. prosince 2021

Konference Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR

Vánoční zemědělská konference

 

29. prosince 2020
17. prosince 2020

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

„Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“

 

Slovo předsedy

Kolegyně a kolegové, Vážení přátelé, milí diváci

"Věřím, že naše konference bude pro Vás přínosem, a že s námi strávíte příjemný čas."
Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se předchozí konference uskutečnily formou videokonference.

Konference byly živě přenášeny ČTK, na portálu ASO www.odbory.info a na facebookové stránce ASO.