Celostátní konference Asociace samostatných odborů

Podpora prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání

Zasedací místnost, Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2, 5. patro

ASO je druhou největší odborovou centrálou v České republice.

Spolu s ČMKOS zastupuje odbory v Radě hospodářské a sociální dohody.

7. prosince 2022

Program konference

7. prosince 2022 od 10.00 hodin

  09.30 – 10.00                       Registrace účastníků konference

  10.00 – 10.15                       Zahájení konference a přivítání účastníků                                            Vystoupení Bohumíra Dufka, předsedy ASO, člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

  10.15 – 10.30
Vystoupení Arnda Spahna, tajemníka EFFAT

  10.30 – 10.50
Vystoupení Josefa Středuly, předsedy ČMKOS

  10.50 – 11.10
Vystoupení Ing. Zdeňka Jandejska, CSc.   

  11.10 – 11.30                        Přestávka na kávu

  11.30 – 11.50
Vystoupení zástupce Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.

  11.50 – 12.10
Vystoupení Ing. Jaroslava Ungermana, CSc. člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

  12.10 – 13.00                       Oběd

  13.00 – 13.20
Vystoupení Mgr. Martina Malého, předsedy OSŽ       

  13.20 – 13.40                       Diskuse 

  13.40 – 14.00                Závěr konference

Konference bude přenášena prostřednictvím  portálu www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

 

Konference 12. července 2022

Předchozí konference

16. prosince 2021

Konference Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR

Vánoční zemědělská konference

 

29. prosince 2020
17. prosince 2020

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

„Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“

 

Slovo předsedy

Kolegyně a kolegové, Vážení přátelé, milí diváci

"Věřím, že naše konference bude pro Vás přínosem, a že s námi strávíte příjemný čas."
Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se některé předchozí konference uskutečnily formou videokonference.

Konference byly živě přenášeny ČTK, na portálu ASO www.odbory.info a na facebookové stránce ASO.