ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ

Mezinárodní konference

Živé vysílání z Kongresového centra Praha.

Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce
konference ASO

29. září 2021

Program konference

29. září 2021 od 10.00 hodin

Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2021)

Termín: 29. září 2021 od 10.00 hodin

Místo: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4 – Nusle


P R O G R A M

09.30 – 10.00  Registrace účastníků konference

10.00 – 10.15  Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.15 – 10.30  Vystoupení Ing. Andreje Babiše, předsedy vlády České republiky

10.30 – 10.50  Prezentace odborné studie „Diskriminace na českém trhu práce v socioekonomickém kontextu“
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

10.50 – 11.10  Prezentace odborné studie Vzdělávání zaměstnanců jako prevence před diskriminací na trhu práce“
Mgr. Zdeňka Šímová, Národní vzdělávací fond, o.p.s.

11.10 – 11.30   Přestávka

11.30 – 11.50  Prezentace odborné studie „Vliv kolektivního vyjednávání na rozdíly v postavení manuálních a duševních pracovníků na českém trhu práce“
Ing. Ludmila Husaříková, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.50 – 12.10  Prezentace odborné studie „Role sociálního dialogu v boji proti diskriminaci v pracovním procesu v mezinárodním kontextu“
Mgr. Aleš Kroupa, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

12.10 – 13.00    Oběd

13.00 – 13.20  Prezentace odborné studie „Role kolektivního vyjednávání při zajištění pracovních podmínek včetně spravedlivé odměny za práci“
JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

13.20 – 13.40 Prezentace odborné studie „Nové trendy v sociálním postavení zaměstnanců a jejich implementace do kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni“
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

13.40 – 14.00 Prezentace odborné studie „Role kolektivního vyjednávání v oblasti sociální ochrany zaměstnanců“
Ing. Josef Zbořil

14.00 – 14.45    Vystoupení zahraničních hostů

14.45 – 15.00    Závěr konference


Konference bude živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

Prosíme účastníky konference o případné prokázání bezinfekčnosti v souvislosti s Covidem-19.

Konference 29. září 2021

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů „Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce“ v Kongresovém centru Praha skončila. Prohlédněte si její videozáznam.

Předchozí konference

29. prosince 2020

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

„Východiska k prioritám předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022“

17. prosince 2020

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

„Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“

Slovo předsedy

Kolegyně a kolegové, Vážení přátelé, milí diváci

"Věřím, že naše konference bude pro Vás přínosem, a že s námi strávíte příjemný čas."
Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se předchozí konference uskutečnily formou videokonference.

Konference byly živě přenášeny ČTK, na portálu ASO www.odbory.info a na facebookové stránce ASO.